Ako správne separovať a triediť odpad. Musíte poznať!

V súčasnosti sa o ekológii hovorí veľmi často. Rovnako, ako o tom, aby sme vytvárali čo najmenej odpadu, pretože naša planéta si s obrovským množstvom, ktoré produkujeme, nedokáže poradiť. Separovaním alebo triedením jej môžeme aspoň trochu pomôcť. Veľa ľudí však nevie, ako triediť správne.

Ako správne separovať a triediť odpad. Musíte poznať!
(zdroj: unsplash.com)

Aby všetko neskončilo na skládke

Hodiť všetko do jedného koša je to najjednoduchšie a zároveň najhoršie možné riešenie. Recyklovať sa totiž dá sklo, papier, hliník aj plasty – šetria sa tým prírodné aj energetické zdroje a zároveň nebudete mať hneď plný kontajner s komunálnym odpadom. Rovnako výrazne menej odpadu skončí na skládke. Snažte sa separovať, čo sa dá – ak si napríklad kúpite nápoj v sklenenej fľaši s kovovým viečkom, fľaša patrí do iného kontajnera, než viečko.

Čo hádzať do plastov?

Žltú farbu majú kontajnery na plast, patria však do nich okrem fliaš na nápoje, obalov od potravín a kozmetiky aj igelitové tašky a vrecká, fólie, obaly z čistiacich prostriedkov či polystyrén. Fľaše a obaly vždy postláčajte – ušetrite tým miesto v kontajneri, pretože častokrát sa stáva, že je kontajner hneď prvé dni po vyvezení preplnený. Niekedy do žltých kontajnerov patria aj tetrapaky, ale nie je to pravidlo. Zistite si, ako to má vaša obec alebo mesto a či sa nezbierajú tieto obaly samostatne. Do žltých kontajnerov určite nevhadzujte obaly od olejov, chemikálií, gumu, molitan, mastné obaly a obaly z nebezpečných látok.

Čo do kontajnerov nehádzať

Na papier a kartóny slúži modrý kontajner, ale pozor – nevhadzujte do neho papierové škatule od vajec alebo rolky z toaletného papiera či kuchynských utierok. Tie sú totiž už vyrobené zo separovaného papiera, ktorý nie je na ďalší cyklus separovania vhodný a patrí teda do komunálneho odpadu. Do hnedého kontajnera na bioodpad zasa nepatrí mäso, kosti a koža, varené ovocie, plienky, popol a ohorky, prípadne čokoľvek, čo má anorganický charakter. Nezabúdajte, že do žiadneho odpadu nepatria lieky – tie treba odovzdať naspäť do lekárne. Tak isto nepatrí do skla napríklad zrkadlo, pretože obsahuje kovové časti. Vyvezte ho radšej na zberný dvor.